בהערכת עלות כולל

מנגל בלי רשת

דופן קצר 2 יחידות

דופן ארוך 2 יחידות

4 רגליים

2018-01-14 15.30.04 (1).png

דופן תחתון מרכזי

שולחן מתקפל