בהערכת עלות כוללת

רשת אחת במידה 300\250 מ"מ  נירוסטה בעובי 6 מ"מ

דופן ארוך 2 יחידות

שתי דפנות תחתונות לצדדים

4 רגליים

דופן קצר 2 יחידות

דופן תחתון מרכזי